6.Առարկայական մասնախմբերի աշխատանքային պլաններ

Տարրական դասարաններ

Ճշգրիտ և բնագիտական առարկաների մասնախմբի աշխատանքային պլան

Հումանիտար առարկաների մասնախմբի աշխատանքային պլան