Դպրոցի առարկայական մասնախմբերը

Հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման նախագահ՝

Ն. Աթայան

Անդամներ՝ Լ. Օհանյան

Ա. Օհանյան

Վ. Դավթյան

Ա. Ավետիսյան

Ք. Ռուստամյան

Ս. Կարապետյան

Ն. Գևորգյան

Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների մեթոդմիավորման նախագահ՝

Մ. Մկրտչյան

Անդամներ՝ Ա. Հարությունյան

                  Ս. Հարությունյան

                  Ա. Վարդանյան

                  Ռ. Նիկոլյան

                  Ս. Պետրոսյան

                  Ս. Ավետիսյան

                  Մ. Բայաթյան

                  Գ. Հակոբյան

                  Հ. Ամիրջանյան

Տարրական դասարանների մեթոդմիավորման նախագահ՝

                 Թ. Համբարձումյան

Անդամներ՝ Վ. Նազարյան

                  Ռ. Թորոսյան

                  Ռ. Խաչատրյան

                  Վ. Հակոբյան