3.Կոլեգիալ կառավարման մարմին, խորհրդակցական մարմիններ

Անվանական կազմ

1.<<Սառնակունքի միջնակարգ դպրոց >> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի

 1. Աթայան Նվարդ- մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ`           նախագահ
 2. Կարապետյան Սարգիս- մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ`  անդամ
 3. Ալեքսանյան Նորայր- ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ`                անդամ
 4. Առաքելյան Արփինե-  ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ`                անդամ
 5. Ավետիսյան Գևորգ- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ /ՏԻՄ ղեկավարի       ներկայացմամբ/                                                                                 անդամ
 6. Ալլահվերդյան Վարդիթեր- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ`     անդամ
 7. Ալեքսանյան Սիրանուշ- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ`անդամ/քարտ/
 8. Միրզոյան Անդրանիկ- ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ`                   անդամ

 

Հաշվետվություն Սառնակունքի միջնակարգ դպրոցի 2017-2018 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական և ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին:

հաշվետվություն

2.<<Սառնակունքի միջնակարգ դպրոց >> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2017-2018 ուստարվա Մանկավարժական խորհրդի կազմը.

Մանկավարժական խորհուրդ

3.<<Սառնակունքի միջնակարգ դպրոց >> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2017-2018 ուստարվա Ծնողական խորհրդի կազմը.

Ծնողական խորհուրդ

4.<<Սառնակունքի միջնակարգ դպրոց >> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2017-2018 ուստարվա Աշակերտական խորհրդի կազմը.

 1. Ավետիսյան Արփինե Արմանի-ԱԽ նախագահ, 10-րդ դասարան
 2. Ալեքսանյան Մարի Նորայրի-ԱԽ քարտուղար, 9-րդ դասարան
 3. Ավետիսյան Աբել Արմանի-6-րդ դասարան
 4. Ավետիսյան Վահե Արթուրի-7-րդ դասարան
 5. Խոսրովյան Լիլիթ Գևորգի-8-րդ դասարան
 6. Ալեքսանյան Մարի Նորայրի-9-րդ դասարան
 7. Ասրյան Արման Գագիկի-10-րդ դասարան
 8. Խոսրովյան Լուսինե Գևորգի-11-րդ դասարան