Կոլեգիալ կառավարման մարմին

Անվանական կազմ

<<Սառնակունքի միջնակարգ դպրոց >> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի

  1. Աթայան Նվարդ- մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
  2. Կարապետյան Սարգիս- մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
  3. Ալեքսանյան Նորայր- ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
  4. Առաքելյան Արփինե-  ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
  5. Ավետիսյան Գևորգ- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ /ՏԻՄ ղեկավարի       ներկայացմամբ/
  6. Ալլահվերդյան Վարդիթեր- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
  7. Ալեքսանյան Սիրանուշ- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
  8. Միրզոյան Անդրանիկ- ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ