3.Կոլեգիալ կառավարման մարմին

Անվանական կազմ

<<Սառնակունքի միջնակարգ դպրոց >> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի

  1. Աթայան Նվարդ- մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ`           նախագահ
  2. Կարապետյան Սարգիս- մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ`  անդամ
  3. Ալեքսանյան Նորայր- ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ`                անդամ
  4. Առաքելյան Արփինե-  ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ`                անդամ
  5. Ավետիսյան Գևորգ- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ /ՏԻՄ ղեկավարի       ներկայացմամբ/                                                                                 անդամ
  6. Ալլահվերդյան Վարդիթեր- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ`     անդամ
  7. Ալեքսանյան Սիրանուշ- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ`անդամ/քարտ/
  8. Միրզոյան Անդրանիկ- ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ`                   անդամ

 

Հաշվետվություն Սառնակունքի միջնակարգ դպրոցի 2017-2018 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական և ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին:

հաշվետվություն 2016-2017