9.2Հետազոտական աշխատանքներ

Գրողի կենսագրության ուսուցումը՝ ըստ Թումանյանի