8.Սառնակունքի միջնակարգ դպրոցի դասղեկների աշխատանքային պլաններ

2- րդ դասարան

12- րդ դասարան 

4- րդ դասարան

3- րդ դասարան

9- րդ դասարան

10- րդ դասարան