«Տեղեկատվության ազատության մասին»

1.ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարի հրամանով դպրոցին հատկացված լիցենզիան եւ հավելվածը

 

2.դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների

I դասարան-5

II  դասարան-4

III դասարան-7

IV դասարան-9

V դասարան-6

VI դասարան-3

VIIդասարան-4

VIIIդասարան-3

IXդասարան-4

X դասարան-8

XI դասարան-8

XII դասարան-5

3.դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը՝ ըստ դասարանների

I դասարան-10

II  դասարան-11

III դասարան-8

IV դասարան-6

V դասարան-11

VI դասարան-14

VII դասարան-13

VIII դասարան-14

IX դասարան-13

X դասարան-13

XI դասարան-13

XII դասարան-16

 

4.ընդունելության ժամկետների եւ փաստաթղթերի ներկայացման վերաբերյալ ժամանակացույց

21.08.2018թ.-31.08.2018թ.