2.ՏՆՕՐԵՆ

ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՄԵԾԸ (2)

(2)tarifikaciayin kic (5)

ՏԱՐԻՖԻԿԱՑԻԱ — ճիշտ (2)

ներքին կարգապահական կանոններ

Ներքին գնահատում 2017

զարգացման ծրագիր

ՈՒսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Տնօրենի աշխատանքային պլան

Համընդանուր միջոցառումների պլան