2.ՏՆՕՐԵՆ

ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՄԵԾԸ (2)

(2)tarifikaciayin kic (5)

ՏԱՐԻՖԻԿԱՑԻԱ — ճիշտ (2)

ներքին կարգապահական կանոններ

Ներքին գնահատում 20

Զարգացման ծրագիր

ՈՒսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Տնօրենի աշխատանքային պլան

Համընդանուր միջոցառումների պլան

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների ապրիլ ամսվա պլան

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների մայիս ամսվա պլան

Ուսումնադաստիարակչական-աշխատանքների-ՀՈՒՆԻՍ-ամսվա-պլան