Դպրոցի առարկայական մասնախմբերը

Հումանիտար առարկաների  և լեզուների մեթոդմիավորում

նախագահ՝ Ն. Աթայան

Անդամներ՝ Ա. Դավթյան

                          Ա. Գաբրիելյան

                         Վ. Դավթյան

                         Ա. Ավետիսյան

                         Ք. Ռուստամյան

                        Ս. Կարապետյան

                        Ն. Գևորգյան

                       Փ. Կարագոզյան

Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների մեթոդմիավորում

նախագահ՝ Մ. Մկրտչյան

Անդամներ՝ Թ. Շահինյան

                  Ս. Հարությունյան

                  Ա. Վարդանյան

                  Ռ. Նիկոլյան

                  Ս. Պետրոսյան

                  Ս. Ավետիսյան

                  Մ. Բայաթյան

                  Գ. Հակոբյան

                  Հ. Ամիրջանյան

Տարրական դասարանների մեթոդմիավորում

նախագահ՝ Թ. Համբարձումյան

Անդամներ՝ Վ. Նազարյան

                  Ռ. Թորոսյան

                  Ռ. Խաչատրյան