4.Փոխտնօրեն

տարեկան պլան փոխտնօրենի 2017-2018

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներ

համընդհանուր միջոցառումներ

դպրոցի առաջադիմություն

աշխատանքային պլան