Փոխտնօրեն

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներ

համընդհանուր միջոցառումներ

դպրոցի առաջադիմություն

աշխատանքային պլան