2.ՏՆՕՐԵՆ

ՏԱՐԻՖԻԿԱՑԻԱ — ճիշտ 2018-2019

ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՄԵԾԸ 2018-2019

tarifikaciayin kic 2018-2019

ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՄԵԾԸ (2)

(2)tarifikaciayin kic (5)

ՏԱՐԻՖԻԿԱՑԻԱ — ճիշտ (2)

ներքին-կարգապահական-կանոններ 2018-2019

Զարգացման ծրագիր

ՊԼԱՆ-ուսումնադաստիարակչական-աշխատանքների 2018-2019

Տնօրենի աշխատանքային պլան 2018-2019

Համընդանուր միջոցառումների պլան 2018-2019

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների ապրիլ ամսվա պլան

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների մայիս ամսվա պլան

Ուսումնադաստիարակչական-աշխատանքների-ՀՈՒՆԻՍ-ամսվա-պլան